تاريخ روز : دوشنبه 07 اسفند 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تراكتورسازي ايران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار

          در محل نام کاربری کد سهامداری و در محل رمز عبور شماره شناسنامه / شماره ثبت خود را وارد کنید.  1. سود سال مالی 95 سهامداران حقیقی از طریق شعب بانک تجارت سراسر کشور با ارائه کارت ملی و برگه سهام قابل دریافت می باشد.

سهامداران حقوقی جهت دریافت سود با شرکت تماس حاصل نمایند. 44538032-021 و 34252651-041اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی